Μορφή αναζήτησης

SALMOS 24

1Che Dios nak yežlyó nga, na' yógo'te da' že' ḻawen'.

Nak chie' yežlyón', na' benne' ka' nníta'gake' ga na'.

2Bzoen' ḻawle nisdo',

na' bzaḻe'e x̱ni'an že'lte ẕan nisdo'.

3¿Noẕkze benne' gak kwene' ya'a che X̱anžon'?

¿Noẕkze benne' gak choe'e yodo' la'y chie'?

4Wak benne' ka' zej nak chawe' da' žóngake', na' da' ẕza' ḻáže'gake',

benne' ka' bi na' wchís ná'gake' ḻawgak lo'a ka',

na' bi na' wchebe ḻáže'gake' ni'a che da' bi naken ḻi ḻaže'.

5X̱anžon' gon chawe'e benne' ki.

Dios wchi'a ḻaže'e benne' ki, na' yeslé' ḻégake'.

6Ki zej nak benne' ka' ẕbíga'gake' ḻaw Dios,

benne' ka' žó'ogake' gan zoa Dios che Jakob.

7Le wsaljw gan žo'ogak benne' ka' yodo'.

Le wsaljw gan žo'ogak benne' ka' gan naken la'y,

na' cho'o Benne' Wnná Bia' Ẕente.

8¿Noẕkzen' Benne' Wnná Bia' Ẕente ni?

Nake' X̱anžon', Benne' waḻe, na' nape' dot yeḻa' wak.

Nake' X̱anžon', Bennen' ẕzoele' ḻo wdiḻe.

9Le wsaljw gan žo'ogak benne' ka' yodo'.

Le wsaljw gan žo'ogak benne' ka' gan naken la'y,

na' cho'o Benne' Wnná Bia' Ẕente.

10¿Noẕkzen' Benne' Wnná Bia' Ẕente ni?

Nake' X̱anžon', Bennen' ẕnna bi'e gáte'teze.

Ḻe' nake' Benne' Wnná Bia' Ẕente na'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index