Μορφή αναζήτησης

SALMOS 26

1Bchi'a ḻaže' neda', X̱ana' Dios, dan' bena' da' naken chawe'.

Bx̱en ḻaža'a Le', X̱ana' Dios, na' bi gok chop ḻaža'a.

2Bwíakze ḻáẕda'wa', X̱ana' Dios, na' bwia dan' bena'.

Bwíakze da' yo'on yichj ḻáẕda'wa'

3dan' žákbe'ela' žeyache' ḻáže'lo' neda',

na' žona' ka nak da' naken dot da' li chio'.

4Bi na' gona' tẕen benne' ka' žóngake' da' chawe' ḻáwzele.

Bi na' gona' toze benne' ka' ẕḻoé'ezele chawe' kwíngake'.

5Bi ẕḻe'ela' chawe' latje gan ẕdobgak benne' ka' bi zej nake' chawe',

na' bi žoa'a tẕen ḻen benne' ka' žóngake' da' ẕia.

6Ẕḻe'elo' bi be ẕia nbaga'a,

na' wak biga'a ḻo bkog la'y chio', X̱ana' Dios,

7gan goḻa' da' ka' we ḻawa'a Le',

na' wzenla' benách ka' ka nak da' ẕen da' beno'.

8X̱ana' Dios, nži'ila' ližo' gan zo',

na' latje la'y gan nḻa' ḻaw yeḻa' ẕen chio'.

9Bi wžía yi'o neda' tẕen ḻen benne' doḻa' ka',

na' bi wdío' neda' tẕen ḻen benne' wetw benách ka',

10benne' ka' žóngake' da' bi naken chawe',

na' ẕnéẕjwtezegake' mežw nich bi wchi'a ḻaže' no benne' da' ẕinnj da' béngake',

11san neda' gónteza' da' nak ḻi ḻaže'.

Beslá neda', na' beyache' ḻaže'l neda'.

12Dan' bénteza' da' nak chawe',

na' wká'n ẕenkza' Le', X̱ana' Dios, ḻawgak benne' ka' zej ndobe' ḻawo' Le'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index